Úřední deska

Datum Číslo spisu Úkon Zobrazit
26.1.2022 122 EX 8/06 Usnesení o udělení příklepu
25.1.2022 122 EX 151/18 Dražební vyhláška nemovité věci
20.1.2022 122 EX 8/06 Usnesení o udělení příklepu
19.1.2022 122 EX 8/06 Usnesení o udělení příklepu
12.1.2022 122 EX 339/21 Dražební vyhláška nemovité věci
6.1.2022 122 EX 8/06 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
6.1.2022 122 EX 274/18 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
6.1.2022 122 EX 45/18 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
6.1.2022 122 EX 272/16 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
6.1.2022 122 EX 919/12 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
6.1.2022 122 EX 445/15 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
6.1.2022 122 EX 1038/12 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
6.1.2022 122 EX 270/21 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
5.1.2022 122 EX 381/21 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
4.1.2022 122 EX 359/21 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
4.1.2022 122 EX 377/21 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
4.1.2022 122 EX 354/21 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
3.1.2022 122 EX 346/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
3.1.2022 122 EX 200/07 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
3.1.2022 122 EX 371/21 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
3.1.2022 122 EX 368/15 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
29.12.2021 122 EX 591/12 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
29.12.2021 122 EX 901/12 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
29.12.2021 122 EX 869/11 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
7.1.2022 122 EX 920/12 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
7.1.2022 122 EX 956/12 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
7.1.2022 122 EX 2143/13 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
7.1.2022 122 EX 742/12 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
7.1.2022 122 EX 840/12 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.