Úřední deska

Datum Číslo spisu Úkon Zobrazit
27.10.2020 122 EX 128/20 Výzva přihlášeným věřitelům dle § 336k o.s.ř.
27.10.2020 122 EX 128/20 Usnesení o udělení příklepu
27.10.2020 122 EX 8/06 Usnesení o udělení příklepu
21.10.2020 122 EX 372/19 Oznámení o přihlášených pohledávkách podle § 336p o.s.ř.
21.10.2020 122 EX 372/19 Výzva přihlášeným věřitelům dle § 336k o.s.ř.
20.10.2020 122 EX 372/19 Dražební vyhláška nemovité věci
20.10.2020 122 EX 23/20 Oznámení o přihlášených pohledávkách podle § 336p o.s.ř.
20.10.2020 122 EX 23/20 Výzva přihlášeným věřitelům dle § 336k o.s.ř.
20.10.2020 122 EX 23/20 Dražební vyhláška nemovité věci
30.9.2020 122 EX 42/19 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
29.9.2020 122 EX 196/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
29.9.2020 122 EX 219/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
29.9.2020 122 EX 223/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
25.9.2020 122 EX 221/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
23.9.2020 122 EX 198/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
23.9.2020 122 EX 443/06 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
9.10.2020 122 EX 246/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
9.10.2020 122 EX 235/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
9.10.2020 122 EX 300/19 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
8.10.2020 122 EX 923/12 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
8.10.2020 122 EX 220/14 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
8.10.2020 122 EX 220/14 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
8.10.2020 122 EX 287/17 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
8.10.2020 122 EX 232/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
7.10.2020 122 EX 754/14 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
7.10.2020 122 EX 234/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
7.10.2020 122 EX 249/15 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
7.10.2020 122 EX 447/16 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
6.10.2020 122 EX 390/19 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
6.10.2020 122 EX 404/12 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
1.10.2020 122 EX 5/13 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
1.10.2020 122 EX 189/16 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
30.9.2020 122 EX 49/18 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
30.9.2020 122 EX 192/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
30.9.2020 122 EX 268/19 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
30.9.2020 122 EX 193/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
9.10.2020 122 EX 229/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
9.10.2020 122 EX 196/20 Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
25.9.2020 122 EX 114/20 Dražební vyhláška nemovité věci
23.9.2020 122 EX 158/12 Úkon není v seznamu!